บริษัท อธิ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก (Mini Factory) และโกดังเก็บสินค้าบนเนื้อที่ 23 ไร่ ติดถนนบางนา-ตราด กม. 25 ภายใต้ชื่อ DD Mini Factory ซึ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มโลจิสติกส์ และผุ้ประกอบการอุตสหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการอาคารที่มีมาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และด้วยทำเลที่ตั้งของ DD Mini Factory ที่ใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นประตูเชื่อมต่อไปสู่นิคมอุสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ทำให้ DD Mini Factory สามารถรองรับต่อการก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

มินิ แฟคตอรี่ โรงงานขนาด 700-7000 ตร.ม. เมตร ในพื้นที่กว่า 23 ไร่ พื้นที่เช่ารวม 4,924 ตรม. ความสูง 9 เมตร ความสามารถในการรับน้ำหนัก 3 ตันต่อ ตร.ม. โครงสร้างหลังคา แผ่น Metal Sheet (Aluzinc) และแผ่นใส Translucent Titles โครงสร้าง Loading Bay คอนกรีตเสริมเหล็ก Ramps Ramp คอนกรีต 1 ตัว ต่อ Unit ประตูม้วน 1 บาน ต่อ Unit ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ Sprinkler / จ่ายน้ำอัตโนมัติ / และถังดับเพลิง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 2 พื้นที่ 100 ตรม. ต่อ Unit

พื้นที่เช่ารวม 7,013 ตรม. ความสูง 9 เมตร ความสามารถในการรับน้ำหนัก 3 ตันต่อ ตร.ม. โครงสร้างหลังคา แผ่น Metal Sheet (Aluzinc) และแผ่นใส Translucent Titles โครงสร้าง Loading Bay คอนกรีตเสริมเหล็ก Ramps Ramp คอนกรีต 1 ตัว ต่อ Unit ประตูม้วน 1 บาน ต่อ Unit ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ Sprinkler / จ่ายน้ำอัตโนมัติ / และถังดับเพลิง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 2 พื้นที่ 100 ตรม. ต่อ Unit