Search Property

บริการของเรา

Building A

พื้นที่เช่ารวม 7,013 ตรม. ความสูง 9 เมตร ความสามารถในการรับน้ำหนัก 3 ตันต่อ ตร.ม. โครงสร้างหลังคา แผ่น Metal Sheet (Aluzinc) และแผ่นใส Translucent Titles โครงสร้าง Loading Bay คอนกรีตเสริมเหล็ก Ramps Ramp คอนกรีต 1 ตัว ต่อ Unit ประตูม้วน 1 บาน ต่อ Unit ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ Sprinkler / จ่ายน้ำอัตโนมัติ / และถังดับเพลิง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 2 พื้นที่ 100 ตรม. ต่อ Unit


Building B

พื้นที่เช่ารวม 6,112 ตรม. ความสูง 9 เมตร ความสามารถในการรับน้ำหนัก 3 ตันต่อ ตร.ม. โครงสร้างหลังคา แผ่น Metal Sheet (Aluzinc) และแผ่นใส Translucent Titles โครงสร้าง Loading Bay คอนกรีตเสริมเหล็ก Ramps Ramp คอนกรีต 1 ตัว ต่อ Unit ประตูม้วน 1 บาน ต่อ Unit ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ Sprinkler / จ่ายน้ำอัตโนมัติ / และถังดับเพลิง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 2 พื้นที่ 100 ตรม. ต่อ Unit


Building C

พื้นที่เช่ารวม 6,112 ตรม. ความสูง 9 เมตร ความสามารถในการรับน้ำหนัก 3 ตันต่อ ตร.ม. โครงสร้างหลังคา แผ่น Metal Sheet (Aluzinc) และแผ่นใส Translucent Titles โครงสร้าง Loading Bay คอนกรีตเสริมเหล็ก Ramps Ramp คอนกรีต 1 ตัว ต่อ Unit ประตูม้วน 1 บาน ต่อ Unit ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ Sprinkler / จ่ายน้ำอัตโนมัติ / และถังดับเพลิง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 2 พื้นที่ 100 ตรม. ต่อ Unit